תקנון
האתר

החומרים באתר כולל הטקסטים התמונות והעיצוב וכדומה כל הזכויות שמורות למו"ל , הן ע"פ דין התורה ולהבדיל ע"פ חוקי המדינה. שימוש לא חוקי בחומרים אסור ללא רשות בכתב מהמו"ל.

השימוש באתר יעשה לפי כל כללי החוק, ואין לעשות בו כל שימוש הנוגד את החוק.

איסוף מוצרים מנקודות האיסוף לא יאוחר מחודש מעת המכירה לאחמ"כ לא תהיה שום אחריות או טענה כספית לרוכש, על המוצר שרכש.

משלוח רגיל יגיע עד 14 ימי עסקים (כנראה לפני… אבל ללא התחייבות)

משלוח בדואר, ע"פ מדיניות חברת דואר ישראל ובאחריותם.

איסוף מנקודות ההפצה עד 4 ימי עסקים (יש לתאם מראש שההזמנה הגיעה) במקרה של תקלה או גמר המלאי, הודעה תישלח לרוכש. 

החזרת מוצרים – לפי חוק הגנת הצרכן ראה: https://www.consumers.org.il/category/books_issues

המו"ל רשאי לשנות את התקנון מעת לעת.