איזו דמות זכתה למקסימום הערכתכם?

האם הייתם מעוניינים בספר המשך?

האם ציפיתם לסוף אחר?